Utbildningar

Vi erbjuder en rad olika trafikutbildningar, här berättar vi lite mer om dessa:

B96

Denna utbildning brukar också betecknas utökad behörighet B. Innebär att du får köra personbil och lätt lastbil. Har du redan b-körkort så behöver du bara göra ett körprov. Lägsta ålder 18 år.

BE (bil med tungt släp)

Denna behörighet ger rätt att köra personbil eller lätt lastbil med en totalvikt högst 3500 kilo eller en eller flera släpvagnar kopplade till sådan bil. Dessa släpvagnar får dock inte väga med än 3500 kilo tillsammans.

Lastbil

Teorin består av repetition av B-behörighet plus komplettering för C. säkerhetskontroll, funktionsbeskrivning och körning i trafik är delarna i det praktiska provet.

Lastbil med släp

Komplettering där du i det praktiska provet ska kunna koppla ihop och isär ekipage samt genomföra säkerhetskontroll, funktionsbeskrivning, manöverprov och därefter körning i trafik.

AM-kort

Körkort för behörighet moped klass 1. Utbildningen består av teori. vid datorn och lärarledd, samt 4 timmar körning. Vid teoriprovet måste du ha fyllt 15 år och ha giltig legitimation.

Motorcykel

Körkort med behörighet A1, A2, A.

Behörighet A gäller tvåhjuliga motorcyklar oavsett slagvolym eller motoreffekt. Åldersgräns 20 år.

Behörighet A1 ger rätt köra lätta motorcyklar. Åldersgräns 16 år.

Behörighet A2 ger rätt att köra mellanstora motorcyklar. Åldersgräns 18 år.

Liftutbildning

Denna utbildning syftar på att skapa skickliga användare av liftar och andra mobila arbetsplattformar och uppehålla en säker arbetsmiljö. Kursen följer internationell standard.

Taxiutbildning

Provet för att bli taxiförare består av tre teoretiska delar: kartläsning, säkerhet & beteende och lagstiftning. Det praktiska provet handlar om att hitta till ett resmål med hjälp av karta eller teknisk utrustning (GPS).

Kranutbildning

Här lär du dig att använda travers-, sväng- och portalkranutbildning på ett effektivt sätt utan att göra något avkall på säkerheten.

Truckutbildning

En tredagsrutbildning med teoretiska och praktiska övningar som gör deltagaren till en säker truckförare för grupp A-B-C.

Intensivutbildning

Vår intensivutbildning är till för dig som vill ha körkortet snabbt. Hur lång din intensivkurs är beror på förkunskaper och ambitioner, men snittet brukat ligga på två eller tre veckor. Det handlar dock alltid om en koncentrerad period av både teoretisk och praktisk utbildning.

Handledarutbildning

En kurs för dig som ska vara handledare eller elev vid privat övningskörning för B-körkort. Introduktionsutbildningen är ett måste för att börja övningsköra, och slutförs vid ett enstaka tillfälle.

Yrkesförarutbildning

YKB grundutbildning, 140 timmars utbildning för professionella förare.

Riskutbildning del 1 och 2

Riskutbildning 1 behandlar alkohol, droger och andra risker i trafiken. Riskutbildning 2 är praktisk med kurvteknik med mera på vår trafikövningsplats.

Vi hjälper dig hela vägen till körkortet